Muzyka21 – Pismo założone przez Jana A. Jarnickiego w październiku 1999 r. i przez niego zamknięte 1 marca 2017 r. po ukazaniu się 200. numeru.

Muzyka21 to jedyny miesięcznik o muzyce poważnej, jaki ukazywał się w Polsce między 3 marca 2000 r. i 1 marca 2017 r. i nigdy nie korzystał z dotacji publicznych. Był najchętniej kupowanym magazynem dla melomanów i artystów, którzy lubią muzykę poważną i kolekcjonują płyty.

Został założony w październiku 1999 roku przez Jana A. Jarnickiego. Nasz wydawca jest wybitnym znawcą polskiej muzyki, szczególnie tej zapomianej, a także niekwestionowanym liderem w prywatnym mecenacie muzyki oraz w dziedzinie odkrywania i promowania polskich skarbów muzycznych, a także producentem muzycznym. 

Na łamach naszego miesięcznika promowaliśmy przede wszystkim polską muzykę i polskich artystów, którzy grywają i nagrywają polską muzykę, szczególnie tę odkrywaną. Na naszych łamach pojawiali się zarówno wybitni artyści, jak i młode talenty, które z pasją promowaliśmy. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

adres do korespondencji:
Muzyka21
skr. pocztowa 71
02-800 Warszawa 93

tel. +48 22 648 88 38
www.muzyka21.eu • www.,uzyka21.pl
muzyka21@interia.eu

redaktor naczelna: Magdalena Wolińska

sekretarz redakcji: Arkadiusz Jędrasik

zespół redakcyjny: Stefan Banasiak, Basia Jakubowska, Małgorzata Kaczmarek, Justyna Midura, Stanisław Lubliński, Romuald Twardowski

współpracownicy: Paweł Chmielowski, Jacek Chodorowski, Lesław Czapliński, Kazik Jędrzejczak, Łukasz Kaczmarek, Dariusz Mazurowski, Ewa Murawska, Karol Rzepecki, prof. Bogusław Schaeffer, Dorota Staszkiewicz, Mariusz Trojanowski, Maria Wilczek-Krupa, Maria Ziarkowska

oprac. graficzne: Małgorzata Jarnicka, Małgorzata Łoza-Lipszyc

skład i łamanie: Acte Préalable

wydawca: Acte Préalable Sp. z o.o. – www.acteprealable.com – acteprealable@wp.pl

Numery archiwalne Muzyka21:

Kraj doręczenia:
Polska – 9 zł za każdy numer plus 17 zła za przesyłkę bez względu na ilość numerów płatne na nasze konto, które podamy po zaakceptowaniu zamówienia.
Zagranica - prosimy o kontakt.

Płyty CD wydawnictwa Acte Préalable

Zamówienia należy składać telefonicznie: 22 648 88 38, e-mailem: acteprealable@wp.pl lub pocztą: Acte Prealable • skr. pocztowa 71 • 02-800 Warszawa 93. Po zaakceptowaniu zamówienia podajemy konto, na które należy dokonać przedpłaty. Po jej otrzymaniu wysyłamy płyty przesyłką poleconą. Cena CD wraz z kosztami wysyłki: 40 zł.
Zamówienia zagraniczne: 15 Euro za CD + 15 Euro za wysyłkę dowolnej ilości CD (tylko przedpłata na konto).

www.000webhost.com